Når du besøker våre nettsider plasseres en informasjonskapsel, også kalt cookie, i din nettleser. Du kan lese mer om de ulike formål under og velge hva du ønsker at godta. Les mer i vår personvernklæring.

Bærekraft

Snow trees

Grønt arrangement i hvitt landskap

I de siste årene har vintrene blitt kortere og grønnere. Varmere klima medfører dette. Vi i Summit Kvitfjell vil være med på å sikre en fortsatt hvit vinter.
Vi skal ta vårt ansvar, være en del av løsningen, ikke en del av problemet.

Visit Lillehammer er merket som et bærekraftig reisemål. Dette betyr at vi jobber for å ivareta natur og kultur, styrke sosiale verdier og økonomisk levedyktighet for reiselivsbedrifter og lokalsamfunnet. Merket er et verktøy for å forbedre miljøtilstanden, men det betyr ikke at regionen er bærekraftig på alle områder i dag.

Vi er også utrolig stolte over at World Cup Kvitfjell og Summit Kvitfjell er for 2024 blitt et "Miljøgodkjent Arrangement" av Stiftelsen FEE Norway.

Hafjell Kvitfjell Alpin har over flere år jobbet målrettet med flere tiltak. Vi har valgt oss ut 6 av FNs bærekraftsmål vi jobber aktivt i mot.

Bærekraftsmål summit kvitfjell

Disse ligger som en rød tråd i vårt arbeid gjennom hele arrangementet, fra planlegging til gjennomføring og evaluering.

For å jobbe mot disse målene har vi fokus på flere områder

 • Lokale varer og tjenester. All mat som serveres er kortreist.
 • Miljøvennlig reisealternativ til Kvitfjell som det lønner seg å benytte.
 • Fokus på å minimere avfall, samt god sortering og håndtering av avfallet som oppstår.
 • Miljøvennlige alternativer kjøpes inn og benyttes der det er mulig.
 • Samfunnsengasjement - Inkludering
 • Gode samarbeidspartnere som ønsker å oppnå det samme som oss.

Avfallshåndtering

Det vil være avfallsbeholdere med nye skandinaviske sorteringsmerker for å gjøre avfallssorteringen mer intuitiv for både gjester og funksjonærer. Ved å synliggjøre kildesorteringsstasjonene både ved hjelp av farger og symboler viser vi at kildesortering er viktig for oss, samtidig som det gjør det enklere for alle å sortere avfallet riktig.

Funksjonærer får også tilsendt en sorteringsveiledning med informasjon om hvordan vi sorterer avfallet som oppstår i løpet av arrangementet. Den samme informasjonen blir også hengt opp ved sorteringsstasjonene og gjenbrukt såfremt informasjonen ikke endrer seg. Målet er at alle funksjonærer skal bli gode på kildesortering, og at de kan gå foran som gode eksempler.

Minst mulig restavfall

Hafjell Kvitfjell Alpin har et samarbeid med det lokale rennovasjonsselskapet, Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap, og gjennom dette samarbeidet i 2022 klarte vi å redusere vårt restavfall (målt i kg) med 32% fra 2020 til 2022. Dette samarbeidet forsetter i 2024, og vil være en viktig bidragsyter for god sortering, kunnskap og forbedring for Summit Kvitfjell og World Cup Kvitfjell.

Alle funksjonærer får i 2024 utdelt en termokopp ved første arbeidsdag. Denne skal hjelpe oss med å redusere bruken av engangskopper med 10.000 kopper i løpet av arrangementsuken.

Fra ord til handling - 8 grønne tiltak for en bærekraftig konferanse

Vi ønsker å bevisstgjøre alle deltakere om å ta bærekraftige valg, og har derfor innført noen grønne tiltak under Den Nasjonale Vinterkonferansen

 1. BIDRA TIL MINDRE MATSVINN
  Ditt bidrag til å redusere matsvinn under konferansene er å spise opp maten din. Forsyn deg heller to ganger. Alle rester vil bli gjenbrukt og/eller lagt ut på appen «Too good to go».

 2. NYT MÅLTIDER FRA LOKALE PRODUSENTER
  Under konferansedagene vil det bli servert lunsj og pausemat basert på råvarer fra produsenter i Gudbrandsdalen.

 3. KAST AVFALL I RIKTIG BEHOLDER
  Noe søppel vil det bli med flere kaffepauser i løpet av to konferansedager. Husk å kaste avfall i riktig beholder slik at den kan gjenvinnes til fornuftige formål.

 4. LA BILEN STÅ HJEMME (HVIS MULIG)
  Vi har lagt til rette for buss eller tog mellom Lillehammer Stasjon og konferansearenaen i Kvitfjell. Konferansehotellene i Lillehammer er i gåavstand fra Lillehammer Skysstasjon. Det er enkelt å reise til/fra Lillehammer med tog.

 5. FOREDRAGSHOLDERE’S CO2 UTSLIPP
  De fleste foredragsholdere er norske, har kort reiseveg og vil ikke forårsake store miljøavtrykk.

 6. SAMMEN MOT UTENFORSKAP
  Hafjell Kvitfjell Alpin samarbeider med Mental Helse Ungdom, hvor de kommer til Kvitfjell og blir en delt av vårt sosiale frivillige fellesskap. Målet er gi unge en inkluderende sosial arena med nye utfordringer, trivsel og gode opplevelser.

 7. FRIVILLIGHET FOR STYRKET LOKALT SAMARBEID
  Frivillige funksjonærer er både grunnmur og ryggrad i et hvert arrangement. De fleste funksjonærer som jobber med World Cup Kvitfjell og Summit Kvitfjell har lokal forankring. Samarbeidet for å løfte arrangementet skal gi et styrket lokalsamfunn og godt lokalt næringsliv.

 8. KONFERANSE APP
  I 2024 kutter vi trykking av konferanseprogram og deltakerlister. Nå samles all informasjon i egen konferanse-APP som distribueres til alle registrerte deltagere før konferansen.

Se også

Banner mal Webside WCK

Summit Kvitfjell

Les mer
Snow trees

En bærekraftig konferanse

Les mer
BANNERE SUMMIT KVITFJELL Kontakt oss

Kontakt oss

Les mer
Partnere
Hafjell kvitfjell alpin as logo positiv
Lillehammer logo CMYK
Logo dark 002
Innovasjon norge
Innlandet fylkeskommune liggende pos CMYK
NSF 2
Hallgruppen LOGO
HH block red white larger
DNB logo RGB 0 114 114 solid original 917x469
KPMG Blue CMYK EPS
SJ NORD Primary Logo
2018 RMG logo liggende test
Stående logo
Ringebu komplett
Logo MGR
Inn logo sidestilt svart rgb 002
LRV DLF
Checkin logo purple 002
Tappin