Når du besøker våre nettsider plasseres en informasjonskapsel, også kalt cookie, i din nettleser. Du kan lese mer om de ulike formål under og velge hva du ønsker at godta. Les mer i vår personvernklæring.

Om konferansen

Banner mal Webside Foredrag

Summit Kvitfjell - Den Nasjonale Vinterkonferansen

I 2022 lanserte World Cup-arrangøren i Kvitfjell, næringslivskonferansen Russispranget med ambisjon om å skape en unik møteplass for næringslivet tett på rå prestasjoner under World Cup Kvitfjell. I 2023, med Visit Lillehammer og den nasjonale reiselivskonferansen Snowball på laget ble dette til to fantastiske konferansedager.

Snowballkonferansen har vært en spennende møteplass for reiselivsnæringen i 14 år, der tema er destinasjonsutvikling og bærekraft. Russispranget tar for seg prestasjonskultur, hva næringsliv og idrett kan lære av hverandre, nytenking og vekst. Begge dagene stod bærekraft sentralt.

Arrangørene Visit Lillehammer og Hafjell-Kvitfjell Alpin AS har i 2024 som mål å skape ytterligere verdiskapende opplevelser på snø. To konferanser blir dermed til en. Sammen med sterke partnere som NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, DNB og KPMG lanseres Den Nasjonale Vinterkonferansen. Dag 1 vil rettes mot reiselivet som en av tre nasjonale reiselivskonferanser. Her settes søkelyset på bærekraftig destinasjonsutvikling. Dag 2 rettes mot næringslivet generelt med fokus på prestasjonskultur og bærekraftig vekst. Med dette har vi en spennende todagers konferanse hvor idrett, reise- og næringsliv møtes for å inspireres og engasjeres, og skape business ut av nettverk.


Vi jobber nå med å skape et spennende program med inspirerende tema og foredragsholdere for 2024. Program vil tilgjengeliggjøres i løpet av høsten 2023. Den Nasjonale Vinterkonferansen gjennomføres 29. februar og 1. mars.

Banner mal Webside Konferansen

Konferansen 2023

To dager med spennende tema og inspirerende foredragsholdere

Les mer

Konferansen arrangeres i samarbeid med:

Partnere
Hafjell kvitfjell alpin as logo positiv
Lillehammer logo CMYK
MAIN Playroom
Logo dark 002
Innovasjon norge
NSF 2
Hallgruppen LOGO
HH block red white larger
DNB logo RGB 0 114 114 solid original 917x469
KPMG Blue CMYK EPS
SJ NORD Primary Logo
2018 RMG logo liggende test
Stående logo
Ringebu komplett
Innlandet fylkeskommune liggende pos CMYK
Logo MGR
Inn logo sidestilt svart rgb 002
LRV DLF
Checkin logo purple 002