Når du besøker våre nettsider plasseres en informasjonskapsel, også kalt cookie, i din nettleser. Du kan lese mer om de ulike formål under og velge hva du ønsker at godta. Les mer i vår personvernklæring.

Om konferansen

Banner mal Webside Foredrag

Summit Kvitfjell - Den Nasjonale Vinterkonferansen

Vår todagers konferanse byr på inspirasjon og opplevelser fulle energi og glede. Dette er en helt unik møteplass tett på FIS Ski World Cup Kvitfjell som gir faglig påfyll, og bidrar til at våre deltagere får skape business ut av nettverk - i en ramme av snø

29. februar: Reiseliv som drivkraft for vekst
Tematikk
Eksportpotensialet i Norsk reiseliv, muligheter og utfordringer.


Hva er forventede effekter av en nasjonal eksportsatsning?
Hva skal til for å lykkes?

Tekonologi vil være avgjørende
for å gjøre turisme
til en vekstnæring.
Reiselivet som klimaløser

Hva er virkningene av klimaendringene? Hvordan skape bærekraftige og attraktive reiselivsprodukter?
Hvordan attraheres den verdifulle gjesten?
Drivkrefter for innovativ destinasjonsutvikling

Verdiskapende destinasjoner – for gjest, lokalsamfunn og nasjon.

1. mars: Sterke prestasjoner og grønn verdiskaping
Tematikk
Hvordan lykkes med grønn omstilling?
Hva kjennetegner sterke innovasjons- og prestasjonskulturer?
Hvordan utnytte kraften i ny teknologi?


Foredragsholdere vil lanseres i løpet av desember 2023.


Summit Kvitfjell - Den Nasjonale Vinterkonferansen
I 2022 lanserte World Cup-arrangøren i Kvitfjell, næringslivskonferansen Russispranget med ambisjon om å skape en unik møteplass for næringslivet tett på rå prestasjoner under FIS Ski World Cup Kvitfjell. I 2023, med Visit Lillehammer og den nasjonale reiselivskonferansen «Snowball» på laget ble dette til to fantastiske konferansedager på Summit Kvitfjell.

Arrangørene Visit Lillehammer og Hafjell-Kvitfjell Alpin AS har i 2024 som mål å skape ytterligere verdiskapende opplevelser på snø. To konferanser blir dermed til en. Sammen med sterke partnere som NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, Innlandet Fylkeskommune, DNB og KPMG lanseres Den Nasjonale Vinterkonferansen. Dag 1 vil rettes mot reiselivet som en av tre nasjonale reiselivskonferanser. Dag 2 rettes mot næringslivet generelt. Med dette har vi en spennende todagers konferanse hvor idrett, reise- og næringsliv møtes for å inspireres, engasjeres, og lære av hverandre.

Banner mal Webside Konferansen

Konferansen 2023

To dager med spennende tema og inspirerende foredragsholdere

Les mer
Partnere
Hafjell kvitfjell alpin as logo positiv
Lillehammer logo CMYK
Logo dark 002
Innovasjon norge
Innlandet fylkeskommune liggende pos CMYK
NSF 2
Hallgruppen LOGO
HH block red white larger
DNB logo RGB 0 114 114 solid original 917x469
KPMG Blue CMYK EPS
SJ NORD Primary Logo
2018 RMG logo liggende test
Stående logo
Ringebu komplett
Logo MGR
Inn logo sidestilt svart rgb 002
LRV DLF
Checkin logo purple 002