Når du besøker våre nettsider plasseres en informasjonskapsel, også kalt cookie, i din nettleser. Du kan lese mer om de ulike formål under og velge hva du ønsker at godta. Les mer i vår personvernklæring.

Tema 2023

BANNERE SUMMIT KVITFJELL RUSSISPRABGET 1

Dag 1 Snowball

Den første dagen tar vi for oss problemstillingen Bærekraftig destinasjonsutvikling - hvordan lykkes hele året. Denne dagen er spesielt rettet mot reiselivsnæringen.

Jakten på den grønne lykken
Den nasjonale visjonen for morgendagens reiseliv er sterke inntrykk med små avtrykk. Konferansen setter fokus på friluftslivets gleder og muligheter i en reiselivssammenheng. Hvilke trender ser vi? Hvordan kan vi skape mer eventyr med mindre avtrykk?

Møt Alexander Read som snakker om turmagi med barn (kjent fra NRK-serien «Mina og meg»). Marcus Eldh fra WildSweden gir gode tips om hvordan pakke opplevelser som virkelig selger og når ut til riktig målgruppe. Aleksander Gamme snakker om hvordan han benytter delingsøkonomi som forretningsmodell gjennom sitt firma Pinsj.

Regenerativt reiseliv
Flere reiselivsbedrifter har begynt å tenke forbi bærekraft og ønsker å tilføre regenerative prinsipper inn i sin drift. Regenerativt reiseliv betyr at du gjør stedet du besøker bedre enn da du kom – der ferien din møter dine verdier.

Leonie Schulz forteller om muligheter og utfordringer ved regenerativt reiseliv i Irland og Wales. Trygve Sunde Kolderup fra Æra vil fortelle om hvordan vi kan gi gjester muligheten til å skape mer enn fotavtrykket de etterlater seg. Jannicke Haug Doksæter fra Skåbu Fjellhotell gir oss innsikt i hvordan de jobber med regenerativt reiseliv i samskapning med bygda. Hvordan kan reiselivsnæringen være en aktiv bidragsyter til å utvikle lokalsamfunn og styrke sosial bærekraft, og hvordan kan deltidsinnbyggerne være en ressurs for lokalsamfunnet? Ane Høyem fra Gaia Vesterålen viser hvordan en ny kulturattraksjon kan formidle budskap som verden trenger.

Helårs destinasjonsutvikling
Et godt samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn er avgjørende for å sikre bærekraftig helårs destinasjonsutvikling. Destinasjonsselskapenes oppgaver har endret seg fra å primært drive med markedsføring og vertskapsarbeid til også å bli viktige aktører også innen reisemåls- og samfunnsutviklingen. «Destinasjon 3.0» er et av tiltakene i den nasjonale reiselivsstrategien med formål å finne nye forretningsmodeller for framtidens destinasjonsselskap. Nå lanseres resultatet av prosjektet!

Kultur- og idrettsarrangement har stor betydning for helårs utvikling av reiselivsbedrifter og destinasjoner. Hvordan kan arrangementer bli mer innovative og mer bærekraftige både økonomisk, sosialt og miljømessig? Og hvordan kan vi sikre bærekraftig mobilitet?

Line Renate Samuelsen, Destinasjon 3,0, tar for seg hvordan de har jobbet sammen for å profesjonalisere og oppdatere forretningsmodellene og tjenesteleveransen for å møte økende og endrete behov i reiselivsnæringen. Vi får besøk fra Andreas Dorfmann, som forteller hvordan de jobber med mobilitet i Kronplatz Group. Birgitte Nestande fra Innovasjon Norge vil fortelle om hvordan arrangementer kan bli mer innovative og hva som skal til for at de kan bli mer bærekraftige både økonomisk, sosialt og miljømessig. Veronica Blumenthal fra Østlandsforskning/HINN vil snakke om hvordan fritidsboligeiere er en sosial ressurs for hyttekommuner.

Filmturisme - Troll til Kvitfjell
Den norske filmen Troll (2022) har hittil blitt strømmet i mer enn 150 millioner timer, noe som gjør den til den mest populære ikke engelskspråklige filmen på Netflix - på verdensbasis. Hvordan kan vi markedsføre og tilrettelegge regionen enda bedre opp mot norsk og internasjonal filmbransje? Hva tjener vi på det? Og hvordan var opplevelsen av Gudbrandsdalen som location og vertskap?

Hanne Larsen, leder for Østnorsk Filmkommisjon, samtaler med regissør Roar Uthaug og produsent Kristian Strand Sinkerud og Espen Horn fra Motion Blur. De tar for seg hvordan filmproduksjon kan være en mulighet for destinasjonsutvikling og filmturisme, samt mulighetene for næringslivet i filmproduksjoner.

Dag 2 Russispranget

Den andre dagen tar vi for oss prestasjonskultur, digitalisering og bærekraftig utvikling.

Hva må til for å konkurrere i verdensmesterskapet i idrett og næringsliv?

Idretten har skapt imponerende resultater gjennom å dyrke frem en sterk prestasjonskultur. Kan næringslivet lære noe av dette? Hva skal til for at flere norske bedrifter lykkes i det grønne skiftet og på den lokale og internasjonale arenaen? Jarle Aambø gir oss 10 tips til bedrifter som vil nå toppen i et norgesmesterskap eller verdensmesterskap.

Vi trenger grønn omstilling og vi trenger å skape flere nye arbeidsplasser. Vi har satt oss mål om å øke fastlandseksporten med 50% og redusere klimaavtrykket med 50% innen 2030. Jan Christian Vestre spør hva må vi gjøre for å få til dette på 7 år?

Trenger vi innovere og endre oss for å være konkurransedyktige? Hva kan skape tempo på endring og innovasjon? Henger vi med resten av Europa? Anita Krohn Traaseth deler sine leder erfaringer som toppleder, styreleder, gründer og som medlem i det europeiske rådet for Innovasjon (EIC).

Bærekraftig utvikling og grønn mobilitet

Næringslivet er inne i en krevende tid med stor usikkerhet knyttet til klimaendringer, pandemi og krig i Europa. Hva gjør de beste for å skape grønn vekst og nye arbeidsplasser? En spennende miks av foredragsholdere deler hva som skal til for å lykkes med den bærekraftige omstillingen.

Stine Lise Hattestad (KMPG) gir oss en status på arbeidet med den grønne omstillingen i Norge generelt og hvordan det står til her hjemme sammenlignet med andre land vi sammenligner oss med.

Hvor lang har DnB og Helly Hansen kommet i arbeidet med den grønne omstillingen? Hvilken rolle tar to av landets mest kjente merkevarer i sine bransjer? Hvordan kan dette arbeidet skape et fortrinn og ikke bli en kostbar belastning? Gine Therese Wang Reese og Åsa Andersson deler sine erfaringer.

Transportsektoren har stått midt oppe i denne grønne omstillingen i mange år allerede. Hvilke erfaringer har dere trukket så lang? Er det mulig å skape gode resultater på lang sikt i dette arbeidet uten at investeringene kveler selskapene? Vi får besøk av Elin Sinervo (Audi), Rikke Lind (SJ) og Dagfinn Neteland (Fjord 1).

Johan Ingemarsson (Too Good to Go) forteller om hvordan de har lykkes med å skape en ny og bærekraftig forretning ut av å ta vare på alle den maten vi kaster.

Skal man lykkes med bærekrafts arbeidet i et stort selskap må alle steiner snus om på. Det en krevende prosess som både tar tid og koster masse penger. Alvhild Hedstein foreller om hvordan Bama har jobbet med å snu hele sin forretningsmodell til å lykkes med dette arbeidet.

Digitalisering, datasikkerhet og ny teknologi

Digitalisering og ny teknologi åpner for uante muligheter for verdiskaping. En viktig forutsetning for å lykkes er å ha datasikkerheten i orden. Hva gir dette av muligheter? Her finnes fagmiljøer og bedrifter i verdensklasse som deler sine erfaringer.

Marianne Aas snakker om hvordan har Norge tatt en ledende posisjon i arbeidet med Cyber Security. Utvikling og utnyttelse av ny teknologi blir ofte trukket frem som suksesskriterier for å skape vekst. Vi får besøk av Vidar Sandland som forteller om hva Eidsiva gjort, og hvilke resultater har det gitt. Are Søby Vindfallet holder et innlegg der vi får høre om på hvilken måte VR og spillteknologi har blitt en viktig del av arbeidet med trening innen fysisk og mental helse.

Den smarte grønne dalen
Det snakkes mye om det grønne skiftet. Hvordan kan jeg rigge meg for fremtiden, gripe nye muligheter og bidra til at Gudbrandsdalen er en levende og attraktiv region? Vi får en oppdatering fra prosjektet som favner hele dalen vår.

Ingunn Trosholmen, Ordfører i Lillehammer og leder av Gudbrandsdalstinget og Hans Vigstad fra Varde investeringslaug

Mats Grimsæth

Et av våre store samfunnsutfordringer er alle de ungdommer som ikke klarer å tilpasse seg, men faller utenfor. Vi møter Mats og for ta del i hans sterke personlige historie.


Les mer om de du kommer til å se på scenen og om programmet

Se også

BILLETTBILDE Konferanse Felleslogo 002

Konferansebilletter

Les mer
BANNERE SUMMIT KVITFJELL Praktisk Informasjon konferanser

På scenen

Les mer
Partnere
Hafjell kvitfjell alpin as logo positiv
Lillehammer logo CMYK
MAIN Playroom
Logo dark 002
Innovasjon norge
Hallgruppen LOGO
HH block red white larger
DNB logo RGB 0 114 114 solid original 917x469
KPMG Blue CMYK EPS
SJ NORD Primary Logo
2018 RMG logo liggende test
Stående logo
Ringebu komplett
Innlandet fylkeskommune liggende pos CMYK
Logo MGR
Inn logo sidestilt svart rgb 002
LRV DLF
Checkin logo purple 002